Av malinmlarsson

-

22 februari, 2021

Resultat vinterfågelräkning 2021

FiNk gör varje år en vinterfågelräkning i Motala ström. Vid årets räkning var det vinterväder med minusgrader och istäcket varierandes i de olika områden som räknades. Coronan gjorde att det var lite mindre deltagare än vanligt, men vi var tillräckligt många för att kunna täcka hela sträckan från Strömmens utlopp från Glan till Lindö kanal och Händelö. Områdesindelningen och antalet observerade fåglar framgår av nedanstående tabeller.

Aktuell områdesindelning:
A=Glans tratt mot utloppet -Ekensberg/Leonardsberg
B= Ekensberg/Leonardsberg -Fiskeby bruk (Kraftstationen vid fallet)
C= Fiskeby bruk (Kraftstationen vid fallet) -Riksvägen vid Riksbron, Himmelstalund
D= Riksvägen vid Riksbron, Himmelstalund – Kungsgatan vid Bergsbron
E= Kungsgatan vid Bergsbron -Drottninggatan vid Saltängsbron
F= Drottninggatan vid Saltängsbron -Norra Promenadens förlängning/Gamla Rörsviken
G= Gamla Rörsviken – Lindö kanal
H= Händelö

 

Ytterligare observationer områdesvis:
A: Tamduva 8, Björktrast 25 ex., Stjärtmes 20 ex., Stare 6 ex., Bofink 1 ex., Grönfink 4 ex.
B: Gröngöling 2 ex., Större hackspett 1 ex., Björktrast 2 ex.
C: Större hackspett 1 ex., Sidensvans 25 ex., Koltrast 8 ex., Björktrast 1 ex., Stjärtmes 2 ex., Entita 1 ex., Blåmes 13 ex., Talgoxe 11 ex., Nötväcka 2 ex., Kaja 50 ex., Gråkråka 24 ex., Grönfink 3 ex., Domherre 2 ex., Gulsparv 1 ex.
F: Duvhök 1 ex., Ormvråk 1 ex., Pilgrimsfalk 1 ex., Turkduva 25 ex., Gärdsmyg 1 ex., Koltrast 2 ex., Blåmes 6 ex., Talgoxe 2 ex., Nötväcka 1 ex., Kaj 400 ex., Gråkråka 20 ex., Stare 1 ex., Gråsparv 15 ex., Bofink 3 ex, Gulsparv 80 ex, Nötväcka 1 ex, Pilfink 8 ex., Gråsparv 15 ex, Grönfink 20 ex., Vinterhämpling 80 ex., Gulsparv 80 ex.
G: Ringduva 6 ex., Större hackspett 1 ex., Koltrast 2 ex, Björktrast 4 ex., Blåmes 2 ex., Talgoxe 11 ex., Nötväcka 1 ex., Skata 1 ex., Gråkråka 1 ex., Grönfink 1 ex., Domherre 3 ex.

 

Vi ser av tabellerna att Motala Ström är en mycket fin fågellokal vid vintervädret.

Dela med dig!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar