Styrelsen

Styrelsen träffas regelbundet och diskuterar naturvård, miljö, föreningsfrågor och planerar aktiviteter.

Rickard Fredriksson

Ordförande

070-331 09 88

Stig Lindvall

Vice ordförande

070-639 96 60

Örjan Hallberg

Sekreterare

073-530 15 70

Mats H Johansson

Ledamot

070-510 98 43