Styrelsen

Styrelsen träffas regelbundet och diskuterar naturvård, miljö, föreningsfrågor och planerar aktiviteter.