Personuppgiftshantering

 Riktlinjer för integritetsskydd

 

Den 25 maj 2018 började den nya lagen om hur man behandlar personuppgifter att gälla. Lagen gäller inom hela EU och heter Dataskyddsförordningen. Du kan läsa om lagen på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ Alla företag, organisationer och myndigheter måste anpassa sig efter lagen. En viktig del är att informera om hur vi arbetar med dessa frågor. Därför får du denna information om våra riktlinjer för integritetsskydd som beskriver hur vi använder och skyddar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Personuppgifter som lagen gäller är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person. Exempelvis så kan ett postnummer antagligen inte peka ut dig som individ, men tillsam¬mans med ditt eventuellt ovanliga förnamn går det kanske.

När du är medlem i föreningen så ligger vissa av dina personuppgifter, som du lämnat till oss, i vårt medlemsregister. Uppgifter som vi kan ha om dig som medlem är; förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, e-postadress.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att be dig betala din medlemsavgift, skicka ut vår medlemstidning och för att bokföra dina betalningar. När du besöker oss på sociala medier (Facebook, Instagram, Google, YouTube och Twitter) så sparar vi inga uppgifter alls om dig. I de sociala mediernas egna användarvillkor kan du se hur de hanterar dina uppgifter.

Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt, och vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig radering, intrång, förändring samt obehörigt avslöjande eller åtkomst.

 

Vilken information lämnas till andra?
Vi delar aldrig dina uppgifter vidare i marknadsföringssyfte, vi säljer aldrig personuppgifter och låter aldrig tredje part få tillgång till vårt medlemsregister eller vår e-posthantering.

I vissa situationer kan vi vara tvingade att lämna personuppgifter som svar på förfrågningar från övervakande myndigheter. Vi kan även behöva lämna ut personuppgifter om lagen kräver detta, exempelvis som svar på fråga från rättsväsendet.

 

Vilken rättslig grund har vi?
Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 f, ett berättigat intresse. För att du skall kunna vara medlem hos oss så behöver vi kunna spara uppgifter om dig. För uppgifter som behövs till fakturor eller betalningar är det Bokföringslagen som kräver att vi skall spara alla underlag i 7 år.

 

Vilka rättigheter och val har du?
Som medlem har du rätt att när som helst ta del av den information vi har sparat om dig, korrigera dina uppgifter eller begära radering av uppgifter. Vi kan inte radera uppgifter om dig som fortfarande är medlem. För att hålla din personliga information uppdaterad, rekommenderar vi att du informerar oss om förändringar och felaktigheter. För att se och/eller uppdatera personlig information, eller få information om hur länge vi avser att behålla den personliga informationen, eller andra frågor som är relaterade till åtkomst av personlig information, så kontaktar du kassören och begär ”personuppgiftstatus”.

Om du anser att vi har brustit och du har lidit skada på grund av brott mot dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen och vi inte har hanterat detta på ett tillräckligt sätt, så kan du anmäla detta hos Datainspektionen som är den övervakande myndigheten.

Användning av cookies/kakor

Denna sida använder sig av en teknik som kallas cookies. Det är en textrad som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen skickar din webbläsare tillbaka textraden, och det blir möjligt att se om flera besök kommer från samma dator. Webbplatsen kan på det här sättet mäta antal besök och se hur länge de varar. Det här gör också att du slipper mata in samma information flera gånger. Tekniken används idag av de flesta webbplatser, t ex banker. Cookien innehåller inga som helst personuppgifter och kan inte spåras till en specifik person. Om du inte vill ha denna funktion kan du ställa in din webbläsare så att den inte kan ta emot cookies. I Internet Explorer finner du inställningarna för cookies under menyn ”Verktyg”. Om du väljer att inte ta emot cookies kan vi inte garantera att alla sidor på webbplatsen fungerar felfritt.