Fågellokaler i Norrköping

Här hittar du ett axplock av de fågellokaler som Norrköpings kommun med omnejd bjuder på. För ännu fler lokaler och skådartips så finns appen ”Skåda fågel i Östergötland”.

Lokaler värda ett besök!

Bråborgs strandängar

I nordvästra delen av Svensksundsviken hittar man denna härliga strandängslokal där bland annat snösparvar brukar rasta på vårkanten, havsörnen sveper över vattnet och kärrhökar jagar över vassen.

Femöresbron, Strömmen

Längs Strömmen i centrala Norrköping finns det gott om fågelliv, särskilt om vintrarna när övriga vattendrag fryser igen. Här kan du se snatterand, knipa, vigg, rörhöna och mycket annat - inklusive den vackra kungsfiskaren.

Fjällmossens naturreservat

Denna vidsträckta mosse på gränsen till Södermanland är ett måste för alla naturintresserade i området. Här hittar du spelande orrar, tjäder och skogsfåglar av alla dess slag.

Händelö/Malmölandet

Ekhagar, vassområden, strandängar, öppna fält, isfritt vatten - här finns allting! Framförallt bjuder Kardonbron samt området runt Rustalagret på allt möjligt, bl.a. salskrake, vigg, bergand, knipa, varfågel, alla möjliga rovfåglar, blåhake, dvärgbeckasin, skäggmes, småfåglar, och hackspettar. Passar utmärkt för en cykeltur!

Beteby strandängar och Vadarkärret

I västra Svensksundsviken finns denna pärla, där såväl öppna strandängar, som tjocka vassar och en inre öppen vattenspegel lockar vadare, skäggmesar och alla sorters rovfåglar.

Herrebro fågeltorn

Denna nyanlagda våtmark bjuder på mycket sjöfågel och medan tornet ger bra överblick så bjuder gömslet en bit bort på fantastiska närupplevelser. I svämskogen runt gömslet finns gott om småfågel.

Leonardsbergs fågeltorn

En av Norrköpings bästa sträcklokaler som ger så väl sjöfågel, vadare och rovfåglar. Tornet är beläget i södra delen av Glan med fina betesmarker och vassområden runtomkring.

Svensksundsvikens fågeltorn

En av Norrköpings bästa sträcklokaler som ger så väl sjöfågel, vadare och rovfåglar. Tornet är beläget i södra delen av Svensksundsvikens naturreservat med fina betesmarker och vassområden runtomkring. Leden från parkeringen ger även fina småfågelsobsar, speciellt bland träden längs ån.

Björnviken

Björnviken ligger nära Loddby. På höstarna ser man många simänder: Gräsand, bläsand, snatterand, kricka, stjärtand, skedand, vigg, bergand, salskrake och småskrake. Rovfåglar som havsörn, fiskgjuse, lärkfalk och tornfalk ses ofta. Värt ett besök om man är på väg ut mot Malmölandet! Hitta hit: Lättast ser man viken om man åker från Åby till Händelö. Efter avfartens mot Loddby kommer en liten backe här ser man Björnviken på höger sida. Det finns en liten smal väg upp till höger precis i början på backen. Man har här utsikt över viken. Det går även att nå Björnviken från Loddby! Man åker in i samhället och parkerar vid den gamla fabriksgrinden. Sedan följer man en stig ner mot vattnet. Man kan stå bra och spana. vid den gamla hamnen.

Norrviken

Norrviken ligger vid Björnsnäs. Här finns flera fina hällar och eftersom dom sluttar ner mot Bråviken får man bra översikt. mycket dykänder på höstarna med vigg, bergand och brunand. Även ängshök och stäpphök har setts härifrån. Och på våren finns gott om trastar och andra tättingar. Hitta hit: Man åker mot Björnsnäs från Händelösidan. Vid första backen vid Björnviken sväng kraftigt vänster uppför en ny backe. strax efter svänger man höger mot Björsnäs gård. innan man kommer fram till Björsnäs svänghöger och fortsätt fram till ett vägskäl här kan man parkera. man går grusvägen norrut ca 1 km man passerar ett hus på v sida snart ser manen bred stig som löper nord sydlig riktning ner mot Bråviken efter ytterligare någon km kommer man ner till vattnet. Norrviken fast på södra sidan väster om Braviken.