Evenemang

08 nov

Fåglar som minskar och ökar i den svenska fågelfaunan
Plats: Bråviksvägen 55
Tid: 15:00

Fågelfaunan är i ständig förändring och det finns många negativa trender att uppmärksamma. Samtidigt har…

14 nov

Kommunrally i Östergötland
Tid: 00:00

Tredje helgen i november anordnas traditionsenligt det årliga kommunrallyt i Östergötland – detta år för…

13 dec

Vandring runt Åbackarna
Tid: 10:00

Åbackarna är en fin övervintringslokal för bl.a. änder, smådopping, måsar och tättingar. Vi samlas på…

17 januari, 2021

Vinterfågelräkning i Motala ström
Tid: 09:00

Årets inventering av sjöfåglar och andra vattenbundna arter längs Motala ström går av stapeln denna…