Evenemang

29 feb

Fågelvandring runt Åbackarna
Tid: 09:00

Tema: Stadsnära fåglar    Vi promenerar i lugnt mak runt Åbackarna och studerar övervintrande fåglar.…

15 mar

ÅRSMÖTE med föredrag om Fåglars flyttvägar - evolution och navigation
Plats: Urbergsgatan 90
Tid: 15:00

Alla medlemmar kallas varmt välkomna till FiNk:s och ÖgOF:s gemensamma årsmötesdag. Efter årsmötet kommer Anders…

27 mar

Uggleutflykten till Häradsudden
Plats: Riksvägen
Tid: 18:00

Under ledning av ugglekännaren Lars Hedenström besöker vi de klassiska ugglemarkerna kring Häradsudden där vi…

02 maj

Utflykt till Visingsö
Plats: Riksvägen
Tid: 06:00

Vi åker till Visingsö utanför Gränna för att under ledning av lokalkännaren Peter Berglin få…

09 maj

Fågeltornskampen 2020
Tid: 05:00

FiNk deltar i vanlig ordning för att förhoppningsvis åter toppa bland de bästa fågeltornen i…

10 maj

Fågelskådningens dag 2020
Tid: 09:00

Precis som föregående år kommer vi även denna gång belägra Vrinnevi våtmark mellan 9-12 med…

30 maj

Fotoutflykt till Svensksundsviken
Plats: Riksvägen
Tid: 09:00

En utflykt riktad till den fotointresserade där vi under ledning av Clas Tornefjell besöker Svensksundsviken…

12 jun

Nattsångare runt Norrköping
Plats: Riksvägen
Tid: 21:00

Tema: Nattfåglar   Vi lyssnar efter nattsångare och andra nattaktiva fåglar i klassiska marker för…