Om föreningen

Fågelföreningen i Norrköping, FiNk, bildades i januari 1980. Föreningens syfte är att verka för utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet samt bidraga till ett ökat ornitologiskt kunnande. Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs främst av Norrköping med omnejd.

FiNk finns även på facebook som Fågelföreningen i Norrköping (FINK).

Styrelsen

Vill du veta vilka som är ansvariga i föreningen?

Stadgar

Här förklaras hur föreningen agerar och regleras.

Årsberättelser

Vill du veta vad vi har gjort de senaste åren?