Senaste nytt!

10 jan 2020

Hjälp till på söndag!

FiNk har under många år undersökt antalet fåglar i Motala Ström vintertid - från Glan till Bråviken. Det gör det…

FiNk har under många år undersökt antalet fåglar i Motala Ström vintertid - från Glan till Bråviken. Det gör det möjligt att se hur fågelpopulationerna under vintern förändras och att upptäcka om något händer som gör att det minskar eller ökar. Detta görs helt ideellt och med hjälp av er medlemmar! Så kom till Saltängsbron kl 9 på söndag! Erfarna…

Läs mer

Kommande aktiviteter

16 feb

Ugglor och spettar i Leksandstrakten
Plats: Urbergsgatan 90
Tid: 15:00

Ornitologen och fd kommunekologen Staffan Müller visar vackra fågelbilder och berättar bl.a. om slagugglor, lappugglor,…

29 feb

Fågelvandring runt Åbackarna
Tid: 09:00

Tema: Stadsnära fåglar    Vi promenerar i lugnt mak runt Åbackarna och studerar övervintrande fåglar.…

15 mar

ÅRSMÖTE med föredrag om Fåglars flyttvägar - evolution och navigation
Plats: Urbergsgatan 90
Tid: 15:00

Alla medlemmar kallas varmt välkomna till FiNk:s och ÖgOF:s gemensamma årsmötesdag. Efter årsmötet kommer Anders…

27 mar

Uggleutflykten till Häradsudden
Plats: Riksvägen
Tid: 18:00

Under ledning av ugglekännaren Lars Hedenström besöker vi de klassiska ugglemarkerna kring Häradsudden där vi…

Artiklar & Nyheter