Senaste nytt!

7 aug 2020

Uppdaterad! Snart kommer FiNt 1 och 2 för 2020!

Hej igen bästa FiNk-medlem, Uppdateringar Skickar om tidigare utskick om någon missat det. Följande ändringar har gjorts i den nya pdf-filen…

Hej igen bästa FiNk-medlem, Uppdateringar Skickar om tidigare utskick om någon missat det. Följande ändringar har gjorts i den nya pdf-filen (bifogas, släng den förra): (1) FiNk:s program, rättad dag. Skall vara: SÖNdag 23/8 | Fåglar vid Roxen  och (2) Rapphönans hela program justerat efter sen uppdatering. Notera att dessa punkter inte är uppdaterade i det nummer av FiNt 2020/1-2 som precis damp ner i din…

Läs mer

28 jun 2020

Fågelungar på marken

Vi i FiNk vill tipsa om BirdLife Sveriges information om vad man gör när man hittar en "övergiven" fågelunge på…

Vi i FiNk vill tipsa om BirdLife Sveriges information om vad man gör när man hittar en "övergiven" fågelunge på marken. "Fågelungar är ljuvliga att titta på och våra föräldraskapsinstinkter slår snabbt till när vi ser en fågelunge som vi uppfattar som övergiven. Flera arter matas dock på marken efter de lämnat boet, men så länge vi människor står kvar…

Läs mer

Kommande aktiviteter

08 nov

Fåglar som minskar och ökar i den svenska fågelfaunan
Plats: Bråviksvägen 55
Tid: 15:00

Fågelfaunan är i ständig förändring och det finns många negativa trender att uppmärksamma. Samtidigt har…

14 nov

Kommunrally i Östergötland
Tid: 00:00

Tredje helgen i november anordnas traditionsenligt det årliga kommunrallyt i Östergötland – detta år för…

13 dec

Vandring runt Åbackarna
Tid: 10:00

Åbackarna är en fin övervintringslokal för bl.a. änder, smådopping, måsar och tättingar. Vi samlas på…

17 januari, 2021

Vinterfågelräkning i Motala ström
Tid: 09:00

Årets inventering av sjöfåglar och andra vattenbundna arter längs Motala ström går av stapeln denna…

Artiklar & Nyheter