28 feb 2021

Välkommen till FiNk:s årsmöte söndagen den 14 mars 15.00

Föreningslivet är fortsatt satt i karantän, vilket gör att vi behövt anpassa årsmötet så att samarrangemanget med ÖgOF och Anders…

Föreningslivet är fortsatt satt i karantän, vilket gör att vi behövt anpassa årsmötet så att samarrangemanget med ÖgOF och Anders Wirdheims föredrag tråkigt nog behöver utgå och att mötet genomförs digitalt via Zoom. Fördelen med denna lösning är att du enkelt kan delta hemifrån genom att logga in via den länk som skickas till alla som anmäler sig.   Anmälan…

Läs mer

22 feb 2021

Resultat vinterfågelräkning 2021

FiNk gör varje år en vinterfågelräkning i Motala ström. Vid årets räkning var det vinterväder med minusgrader och istäcket varierandes…

FiNk gör varje år en vinterfågelräkning i Motala ström. Vid årets räkning var det vinterväder med minusgrader och istäcket varierandes i de olika områden som räknades. Coronan gjorde att det var lite mindre deltagare än vanligt, men vi var tillräckligt många för att kunna täcka hela sträckan från Strömmens utlopp från Glan till Lindö kanal och Händelö. Områdesindelningen och antalet…

Läs mer

18 feb 2021

Röjningar av strandängarna i Leonardsberg

Strandängarna i Leonardsberg har vuxit igen med videbuskar under åren. Detta gör att ängarna är mindre intressanta för t ex…

Strandängarna i Leonardsberg har vuxit igen med videbuskar under åren. Detta gör att ängarna är mindre intressanta för t ex olika vadare. De milda vintrarna har gjort det svårt att röja området. Nu har vi äntligen fått en riktig vintermånad då isen bär maskinerna som kommunens entreprenör använder för att röja videbuskarna och återställa strandängen. Projektet är ett LONA-projekt som…

Läs mer

Intressanta fynd

En tallbit bland bären

Just nu invaderas södra Sverige av den nordliga gästen tallbit. Denna vackra, traststora fågel hör hemma i äldre, nordliga barrskogar.…

Läs mer

Ovanligt rart besök

En blek törnskata dök igår kväll upp vid Leonardsberg utanför Norrköping, upptäckt av Joakim Edman. Det rör sig troligen om…

Läs mer

Pralin = praktejder!

Kärt barn har många namn och under måndagseftermiddagen upptäcktes en färggrann hane praktejder utanför färjelägret vid Skenäs på Vikbolandet! Vid…

Läs mer

Projektrapporter

Fågeltornskampen 2018

Igår var det mellan 05-13 Fågeltornskampen i hela Sverige. Tävlingen går ut på att i lag se och höra så många olika fågelarter som möjligt

Läs mer »

Ängshöksövervakningen 2016

Två häckande par blev lokaliserade och en skyddsinsats sattes igång. Häckningsresultat blev ett misslyckat häckningsförsök och en lyckad häckning med fem flygfärdiga ungar. En utförlig

Läs mer »

Fågeltornskampen 2016

Detta år kom Norrköpings egna Leonardsberg på delad första plats (i Sverige!) med 103 arter! Svensksundsviken noterade 90 arter (fjärde plats) och Herrebro våtmark noterade

Läs mer »