Föreningens tidning

Fåglar i Norrköpingstrakten

Tidskriften Fåglar i Norrköpingstrakten utges av FiNk. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, två textnummer och två programnummer. I tidskriften kan man bland annat läsa om:

  • Inventeringar
  • Exkursionsrapporter
  • Fågelobservationer

Beloppet kan sättas in på plusgirokonto nr 343950-2, Fågelföreningen i Norrköping. Glöm inte att ange vad inbetalningen avser samt postadress, mejladress och telefonnummer.

Vill du också läsa?

Prenumeration

180 kr/år

Medlemmar i FiNk erhåller tidskriften utan extra kostnad (ingår i medlemsavgiften).