Bli medlem

Som medlem får du föreningens tidskrift ”Fåglar i Norrköpingstrakten” som utkommer med två textnummer och två programnummer per år. Du är välkommen att delta i våra exkursioner samt innemöten.

 

För att bli medlem betalar du in medlemsavgift på föreningens plusgiro 343950-2, Fågelföreningen i Norrköping. Vid betalningen: ange postadress, mejladress och telefonnummer.

 

Adressändring (gäller både postadress och mejladress): meddela föreningens kassör, se under Styrelsen.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem

180 kr/år

Grundpris för medlemmar över 25 år.

Familjemedlem

+ 30 kr/år

Högsta kostnad för en hel familj begränsas till 230 kr/år.

Ungdom

50 kr/år

För medlemmar till och med att de fyller 25 år.