Av malinmlarsson

-

19 november, 2019

Kommunrally 2019 - resultat!

Så var kommunrallyt över för denna gången (den enda helg på året där jag fullkomligt struntar i allt vad hälsa, pengar och miljö heter). Norrköping vann rallyt för sjunde året på raken med 128 arter följt av Linköping på 113 arter och Kinda på 98 arter. Tangerat näst bästa resultat för oss någonsin! Det torde därmed inte stå några som helst tvivel om vilken som är Östergötlands främsta skådarkommun. Roligare arter under rallyt blev bl.a. tretåig mås, mindre sångsvan, prutgås, bändelkorsnäbb, tallbit, röd glada, svart rödstjärt, dvärgbeckasin, jorduggla, hornuggla, gråhakedopping, sillgrissla, vattenrall, ljungpipare, nötkråka, järpe och kungsörn.

 

Och sällan har väl ett rally någonsin varit så pass rolig och händelserik som denna! Det rasslade till rejält på lördagen och många bonusarter hängdes in redan under de första timmarna (mindre sångsvan, prutgås, bändelkorsnäbb, tallbit). Slutsummeringen framåt kl: 18 på lördagskvällen landade sedan på 106 arter. Några rallydeltagare fortsatte dock jaga ugglor senare inpå kvällen i duggregnet och det allmänt tungt gråmulna novembervädret. Ingen hade väl kunnat ana att det skulle bli sådan superb ugglekväll när regnet och vinden väl lade sig senare på kvällen – 22:24 larmar Janne Penttinen ut kattuggla klar från Loddbynäset! – 22:35 larmar Clas Tornefjell ut att en hornuggla ses i bilens strålkastarljus i dike på F13! – 22:43 larmar jag själv och Fredrik Lindmark ut Jorduggla från Beteby vilket vi lyckades skrämma upp med pannlampa och stark ficklampa på strandängarna! – 22:58 larmar Clas ut kontaktläte från berguv! – och någon minut senare larmar jag och Fredrik ut enkelbeckasin som vi stötte på vägen tillbaks till bilen! Nu således uppe i 111 arter första rallydagen!

 

Andra rallydagen var inte mindre händelserik! Dagen rivstartades med att det röda gladparet äntligen återupptäcktes utanför Norsholm och inte långt efter det smäller Jyrki Jussila till med en 1k tretåig mås (fjärde fyndet för kommunen!) som passerar snyggt förbi Kopparholmarna tillsammans med några fiskmåsar. Sakta men säkert täpper vi till luckorna från gårdagens lista med bl.a. skedand vid Öhmankajen, mindre hackspett vid Loddby/Gamla rörsviken, Ringduva i Krokek, smålom vid Mauritzberg m.m. Samtidigt jobbar vi i skärgården (jag, Vesa Jussila, Jyrki Jussila) in viktiga skärgårdsarter som ejder, skärpiplärka och alkorna. Jämfört med tidigare år körde vi egen rallybåt denna gången och mer eller mindre finkammade Norrköpingsskärgården med besök till både Kopparholmarna, Lövskären och Stora Alön. Men hur mycket vi än slet och spanade av varenda skär och kobbe lyckades vi inte få in en enda skärsnäppa – högst märkligt! När vi frampå eftermiddagen sedan bara är några få ynka arter från nytt rallyrekord larmar en icke-anmäld skådare ut rörhöna från Femöresbron, varpå ett tiotal anmälda skådare går häxjakt efter det lille livet – och trålar av varenda meter av Åbackarna såväl som försöker locka och lysa fram densamma i mörkret med hjälp av pannlampa och ficklampa. Men icke!

 

Det här var förmodligen det roligaste rally vi någonsin varit med om! Och det blev ju ett fantastiskt fint resultat i slutändan med både 128 arter och många häftiga fågelarter. Makalöst att det faktiskt går att hitta så många fågelarter så pass sent i november. Riktigt grymt jobbat alla inblandade! Tack för den här helgen och hoppas ni vill vara med även nästa gång. Det här kommer man leva länge och väl på! JAG ÄLSKAR KOMMUNRALLY!

 

Vid pennan, Robert Petersen


Komplett artlista för Norrköpings kommun under helgen (128 arter):

 1. Knölsvan
 2. Sångsvan
 3. Mindre sångsvan
 4. Storskarv
 5. Gråhäger
 6. Sädgås
 7. Grågås
 8. Kanadagås
 9. Vitkindad gås
 10. Prutgås
 11. Smålom
 12. Smådopping
 13. Skäggdopping
 14. Gråhakedopping
 15. Salskrake
 16. Småskrake
 17. Storskrake
 18. Ejder
 19. Svärta
 20. Sjöorre
 21. Alfågel
 22. Gräsand
 23. Snatterand
 24. Bläsand
 25. Stjärtand
 26. Skedand
 27. Brunand
 28. Bergand
 29. Kricka
 30. Vigg
 31. Knipa
 32. Sothöna
 33. Tofsvipa
 34. Ljungpipare
 35. Dvärgbeckasin
 36. Enkelbeckasin
 37. Morkulla
 38. Vattenrall
 39. Järpe
 40. Orre
 41. Tjäder
 42. Fasan
 43. Tornfalk
 44. Stenfalk
 45. Pilgrimsfalk
 46. Sparvhök
 47. Duvhök
 48. Röd glada
 49. Blå kärrhök
 50. Ormvråk
 51. Fjällvråk
 52. Kungsörn
 53. Havsörn
 54. Sillgrissla
 55. Tobisgrissla
 56. Tordmule
 57. Tretåig mås
 58. Skrattmås
 59. Fiskmås
 60. Gråtrut
 61. Havstrut
 62. Berguv
 63. Jorduggla
 64. Hornuggla
 65. Sparvuggla
 66. Kattuggla
 67. Tamduva
 68. Turkduva
 69. Skogsduva
 70. Ringduva
 71. Spillkråka
 72. Gröngöling
 73. Större hackspett
 74. Mindre hackspett
 75. Varfågel
 76. Kungsfiskare
 77. Strömstare
 78. Dubbeltrast
 79. Taltrast
 80. Rödvingetrast
 81. Björktrast
 82. Koltrast
 83. Stare
 84. Sidensvans
 85. Sånglärka
 86. Skärpiplärka
 87. Ängspiplärka
 88. Forsärla
 89. Svart rödstjärt
 90. Gråsiska
 91. Grönsiska
 92. Hämpling
 93. Vinterhämpling
 94. Steglits
 95. Järnsparv
 96. Snösparv
 97. Sävsparv
 98. Gulsparv
 99. Gråsparv
 100. Pilfink
 101. Grönfink
 102. Bofink
 103. Bergfink
 104. Stenknäck
 105. Domherre
 106. Tallbit
 107. Mindre korsnäbb
 108. Bändelkorsnäbb
 109. Större korsnäbb
 110. Nötväcka
 111. Rödhake
 112. Trädkrypare
 113. Kungsfågel
 114. Gärdsmyg
 115. Skäggmes
 116. Stjärtmes
 117. Tofsmes
 118. Svartmes
 119. Entita
 120. Talltita
 121. Blåmes
 122. Talgoxe
 123. Nötkråka
 124. Nötskrika
 125. Kaja
 126. Kråka
 127. Skata
 128. Korp
Dela med dig!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar