Av malinmlarsson

-

11 juni, 2019

Hjälp oss FINKamma Vikbolandet!

Nästa år 2020 kommer Fink att genomföra en heltäckande inventering av Vikbolandet. Tanken med inventeringen är att få större kunskaper om bra fågelmarker på Vikbolandet samt förhoppningsvis hitta roliga arter.

Vikbolandet har delats upp i 15 olika rutor som ska inventeras med jämna mellanrum (planen är var 6e vecka men detta är förhandlingsbart). OBS! område 1,3,4 och 6 är i första hand avsedda för cyklande skådade. Vill du abonnera en ruta? Kontakta då mig på jespervillaume84@gmail.com eller på 0722300345. Du kan även själv gå in i kalkylbladet och skriva in ditt namn.  Först till kvarn gäller för rutorna så skynda dig att abonnera rutan du vill inventera.

Ju fler som anmäler sig och drar sitt strå till stacken desto mindre kommer arbetsbelastningen bli för inventerarna. Alla är välkomna att anmäla sig och alla kan delta. Vill man inventera två och två eller tre och tre så går det bra. Det spelar ingen roll vilken föreningen man är medlem i eller var man bor.

Dela med dig!

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar