Här hittar du den tillfälliga sidan för Rapphönan Östergötland. Denna kommer flyttas till hemsidan för Östergötlands Ornitologiska Förening den 1 april 2019.

Vilka är vi?

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor och tjejer som tycker om att vara ute i naturen och titta på och lära sig mer om fåglar. Du kan välja att delta i alla aktiviteter inom Rapphönan. Eftersom det bara är ett nätverk behövs ingen medlemsavgift.

Historia

Rapphönan Östergötland bildades i Norrköping i samband med en inneträff då Eva Stenvång Lindqvist besökte Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) i april 2012. Efter regionmötet hösten 2012 med Östergötlands Ornitologiska Förening beslöts att utvidga Rapphönan Norrköping till hela Östergötland.

Övrigt

  • För att veta mer om Rapphönan på en nationell nivå, läs mer här.
  • Rapphönan Östergötland har även en grupp på Facebook.

För intresse av verksamhet i Motala och västra länsdelen, kontakta Gabriella Saxner Johansson, gabriella.saxner@telia.com eller Maria Rasch, maria.i.rasch@gmail.com

Inför exkursioner
Kvinnor i alla åldrar är välkomna att under enkla förhållanden följa med ut på våra exkursioner. Du anmäler dig till den som står ansvarig för aktiviteten. Det är viktigt att du också anger om du har tillgång till bil så vi kan beräkna platsbehov.

Inga förkunskaper behövs! Om du har tillgång till kikare är det bra om du tar med den.

Kostnad för samåkning: 20 kr/mil, vilket delas mellan förare och passagerare per bil.

LineBand (endast Linköping)
Vi har också en Line Band-grupp Rapphönan Linköping. Bandet är till för att larma och rapportera om observationer som kan vara intressanta för fler. Tänk på att för varje gång du skriver får alla medlemmar ett larm, så vill du till exempel fråga om artbestämning av fåglar eller liknande använd istället facebooksidan. Använd chattfunktionen i Line Band Rapphönan i Linköping för mer personliga meddelanden till varandra, till exempel samåkning.