Här hittar du den tillfälliga sidan för Rapphönan Östergötland. Denna kommer flyttas till hemsidan för Östergötlands Ornitologiska Förening den 1 april 2019.

Vilka är vi?

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor och tjejer som tycker om att vara ute i naturen och titta på och lära sig mer om fåglar. Du kan välja att delta i alla aktiviteter inom Rapphönan. Eftersom det bara är ett nätverk behövs ingen medlemsavgift.

Historia

Rapphönan Östergötland bildades i Norrköping i samband med en inneträff då Eva Stenvång Lindqvist besökte Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) i april 2012. Efter regionmötet hösten 2012 med Östergötlands Ornitologiska Förening beslöts att utvidga Rapphönan Norrköping till hela Östergötland.

Övrigt

  • För att veta mer om Rapphönan på en nationell nivå, läs mer här.
  • Rapphönan Östergötland har även en grupp på Facebook.

För intresse av verksamhet i Motala och västra länsdelen, kontakta Gabriella Saxner Johansson, gabriella.saxner@telia.com eller Maria Rasch, maria.i.rasch@gmail.com

Inför exkursioner
Kvinnor i alla åldrar är välkomna att under enkla förhållanden följa med ut på våra exkursioner. Du anmäler dig till den som står ansvarig för aktiviteten. Det är viktigt att du också anger om du har tillgång till bil så vi kan beräkna platsbehov.

Inga förkunskaper behövs! Om du har tillgång till kikare är det bra om du tar med den.

Kostnad för samåkning: 20 kr/mil, vilket delas mellan förare och passagerare per bil.

LineBand (endast Linköping)
Vi har också en Line Band-grupp Rapphönan Linköping. Bandet är till för att larma och rapportera om observationer som kan vara intressanta för fler. Tänk på att för varje gång du skriver får alla medlemmar ett larm, så vill du till exempel fråga om artbestämning av fåglar eller liknande använd istället facebooksidan. Använd chattfunktionen i Line Band Rapphönan i Linköping för mer personliga meddelanden till varandra, till exempel samåkning.

Nyheter

Betongskådning det vill säga fågelskådning i steril stadsmiljö är en speciell ”sport” som bedrivs i bland annat Stockholm, där man sett både kaspisk trut och berguv! Den 14 februari tog ett gäng rapphönor från Norrköping och Linköping tåget till Stockholm under ledning av Karin Forsell, för att ägna sig åt denna aktivitet. På programmet stod också att träffa Stockholms rapphönor.

Det blev en intensiv skådardag, som började vid Stockholms ström där Ingrid Stenman och Maria Törnqvist Holmring från Rapphönan Stockholm väntade på oss vid fågelmatningsplatsen. Som vanligt var det ett myller av gräsänder, knölsvanar, kanadagäss, sothöns och vigg i vattnet.

Vi fortsatte skådningen på Skeppsholmen och Kastellholmen med bland annat en pigg smådopping, som simmade och dök bland isflaken. Så tog vi oss vidare med pendeltåget till Solna och naturreservatet Råstasjön, där ytterligare en Stockholmsrapphöna, Karin Oknemark, slöt upp. På vägen passade vi på att betongskåda fågel i pendeltågstationen Stockholm city. Se bild.

Vid Råstasjön fick vi en verklig hägringsupplevelse. Här vimlade det av gråhägrar. Orörliga som statyer stod de utspridda på gräsmattorna, på trädgrenar eller i rad längst vasskanten ute i sjön. Var det någon slags konstinstallation, tänkte man först. Men nej. De stod och smälte maten efter morgonmålet! En farbror hade en gång i tiden tagit sig för att mata hägrarna vid Råstadsjön, berättade Ingrid. När han dog och matningen upphörde svalt många hägrar ihjäl. Folk upprördes och Solna stad beslöt att ta över matningen. Nu serveras strömming alla dagar i veckan under vinterhalvåret, vilket gör att mängder av hägrar samlas här vintertid. Sommartid häckar de i träden vid Isbladskärret på Djurgården. Efter mötet med hägrarna såg vi mycket fågel i den öppna delen av sjön, bland annat en rörhöna. Därefter tog våra guider oss till ännu en matningsplats nära sjön, där vi bland annat kunde njuta anblicken av ett gäng stjärtmesar som lät sig väl smaka av talgbollarna. Tjugotvå arter kunde vi räkna ihop till slut. Alla platsade dock inte in på ”betonglistan” eftersom vi sett dem utanför tullarna.

På kvällen sammanstrålade vi med Stockholms rapphönor på deras stamkrog Taverna Efes. Där träffas de en gång i månaden och pratar fågel. Även ”betongarna”, ett annat nätverk, samlas här, en annan veckodag. Eva Stenvång Lindqvist, författare och journalist och en av grundarna till nätverket Rapphönan, berättade att Rapphönan firar 10-årsubileum i år. Det bildades i Stockholm 28 februari 2009, och i Stockholm planeras diverse aktiviteter med anledning av detta.

 

Några riktiga betongskådare blev vi aldrig. Då ska man försöka komma upp till minst 100 arter per år inom betongskådningsområdet, som brer ut sig ungefär mellan tullarna i Stockholm, men lite fick vi ändå prova på och återvände nöjda till Östergötland på kvällen.