13 Mar 2019

Jubileumsårsmöte – FiNk 40 år – med föredrag om Närkes heta fågelområden

Vik söndagseftermiddagen till FiNk! Jubileumsåret fortsätter med vårt årsmöte kryddat med föredrag av Mats Rosenberg om ”Restaurering av Rynningeviken, Oset…

Vik söndagseftermiddagen till FiNk! Jubileumsåret fortsätter med vårt årsmöte kryddat med föredrag av Mats Rosenberg om ”Restaurering av Rynningeviken, Oset och Kvismaren”. Alla lokaler som var Mats farbror Erik Rosenbergs hemmamarker. Eriks betydelse för utvecklingen av dagens fågelskådning och insikten om fåglar kan inte nog underskattas och under 1950–60-talen kan han sägas ha lagt grunden till fältornitologin. FiNk följer upp…

Läs mer

17 Feb 2019

Påminnelse om pågående ungdomssatsning!

Linköpings fågelklubb gör med de andra fågelföreningarna i Östergötland en satsning med ett särskilt program för dig på mellan- och…

Linköpings fågelklubb gör med de andra fågelföreningarna i Östergötland en satsning med ett särskilt program för dig på mellan- och högstadiet och som är intresserad av att lära dig mer om fåglar och fågelskådning. Ett tiotal ungdomar har i dagsläget anmält sig och de första aktiviteterna har redan genomförts. Men många fler aktiviteter väntar framöver och det finns fortfarande plats…

Läs mer

5 Feb 2019

Vinterfågelräkning vid Strömmen 2019

Söndagen 13 januari genomfördes vinterfågelräkningen vid Motala Ström i Norrköping. Räkningen sker från Glans utlopp i Strömmen till Lindöfjärden, uppdelat…

Söndagen 13 januari genomfördes vinterfågelräkningen vid Motala Ström i Norrköping. Räkningen sker från Glans utlopp i Strömmen till Lindöfjärden, uppdelat på 8 delsträckor. Sammanlagt 14 deltagare räknade vattenbundna fåglar som änder, gäss, svanar, doppingar, lommar, hägrar, skarvar, sothönor, vadare, alkor men även måsar, trutar, forsärla och strömstare. Morgonen bjöd på en lättare molnighet med tätnande moln under förmiddagen och snöfall…

Läs mer

Intressanta fynd

Storkbesök

Under onsdagen 15 augusti passerade hela 86 storkar över Svensksundsviken. Flocken tillhörde ett uppfödningsprojekt i Skåne och hade tagit en…

Läs mer

Dammsnäppa

En dammsnäppa har besökt Norrköping sedan i torsdags! Den upptäcktes i Herrebro våtmark, där den höll till under torsdagen och…

Läs mer

Projektrapporter

Fågeltornskampen 2018

Igår var det mellan 05-13 Fågeltornskampen i hela Sverige. Tävlingen går ut på att i lag se och höra så många olika fågelarter som möjligt

Läs mer »

Ängshöksövervakningen 2016

Två häckande par blev lokaliserade och en skyddsinsats sattes igång. Häckningsresultat blev ett misslyckat häckningsförsök och en lyckad häckning med fem flygfärdiga ungar. En utförlig

Läs mer »

Fågeltornskampen 2016

Detta år kom Norrköpings egna Leonardsberg på delad första plats (i Sverige!) med 103 arter! Svensksundsviken noterade 90 arter (fjärde plats) och Herrebro våtmark noterade

Läs mer »